Постанова КМУ від 16 листопада 2011 р. N 1174 "Про затвердження критеріїв, за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування"

П О С Т А Н О В А

від 16 листопада 2011 р. N 1174

Київ

Про затвердження критеріїв, за якими діяльність

з використання джерел іонізуючого випромінювання

звільняється від ліцензування

Відповідно до   статті   7   Закону  України  "Про  дозвільну діяльність у сфері  використання  ядерної  енергії"  (1370-14) Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

1. Затвердити  критерії,  за  якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється  від  ліцензування, що додаються.

2. Визнати такими, що втратили чинність:

-        постанову Кабінету  Міністрів  України  від  1  липня 2002 р. N 912 ( 912-2002-п ) "Про затвердження переліку джерел іонізуючого випромінювання,  діяльність  з  використання яких звільняється від ліцензування" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 27, ст. 1276);

-        постанову Кабінету Міністрів України від  21  січня  2005  р. N 74  (  74-2005-п  )  "Про доповнення переліку джерел іонізуючого випромінювання,  діяльність з використання яких  звільняється  від ліцензування" (Офіційний вісник України, 2005 р., N 4, ст. 211);

-        постанову Кабінету  Міністрів  України  від  4 жовтня 2006 р. N 1382 ( 1382-2006-п )  "Про  внесення  змін  до  переліку  джерел  іонізуючого   випромінювання,   діяльність   з  використання  яких звільняється від ліцензування" (Офіційний вісник України, 2006 р., N 40, ст. 2686).

     3. Ця  постанова  набирає чинності з дня опублікування,  крім пункту 2, який набирає чинності через рік з дня опублікування цієї постанови.

     Прем'єр-міністр України                                                             М.АЗАРОВ

КРИТЕРІЇ,

за якими діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування

1. Ці  критерії  встановлюються  з   метою   звільнення   від ліцензування   діяльності   з   використання   джерел  іонізуючого випромінювання.

2. Діяльність  з  використання  закритих  джерел  іонізуючого випромінювання звільняється від ліцензування за наявності однієї з таких умов:

-        активність або питома активність  радіонуклідів  на  робочому місці/майданчику  за  нормальних  умов експлуатації та в аварійних умовах  не  перевищує  15-ти  рівнів  звільнення  від  регулюючого контролю  радіоактивних  матеріалів  згідно  з  додатками  1  і  2  відповідно;

-         джерело іонізуючого   випромінювання   належить   до   п'ятої категорії,   визначеної  у  додатку  2  до  Технічного  регламенту закритих   джерел   іонізуючого   випромінювання,    затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 грудня 2007 р.  N 1382

3. Діяльність  з  використання  нерадіонуклідних установок та пристроїв,  які генерують іонізуюче  випромінювання,  звільняється від ліцензування за таких умов:

1) для  дентальних  рентгенівських  апаратів  для  прицільної рентгенографії - при величині номінальної напруги на рентгенівську трубку  не  більш  як  90  кВ  та  за  умови розміщення в окремому кабінеті або виконання не більш як 100 знімків на тиждень;

 2) для   дентальних   рентгенівських   апаратів    панорамної рентгенографії      (пантомографії,      ортопантомографії)     та конусно-променевої комп'ютерної томографії за умови:

-        якщо величина номінальної напруги на рентгенівську трубку  не більш  як  90  кВ  для  ортопантомографів і не більш як 120 кВ для конусно-променевих комп'ютерних томографів;

-        виконання не більш як 50 знімків на тиждень;

3) для   діагностичних   рентгенівських   апаратів   у   разі неперевищення 10    мкЗв   на   годину   потужності   амбієнтного*[1] еквівалента дози (або потужності еквівалента направленої дози)  на відстані  0,1  метра  від  фокусної  точки в усіх напрямках,  крім напрямку цільового опромінення;

4) для    рентгенівських    апаратів,     призначених     для рентгеноструктурного  аналізу,  у  разі  неперевищення  20 мкЗв на годину потужності амбієнтного еквівалента дози  випромінювання  на відстані   0,1  метра  від  доступної  поверхні  апарата  (у  разі відсутності  персоналу  у  приміщенні  для   використання   джерел  іонізуючого  випромінювання)  або 5 мкЗв на годину цієї потужності над фоновим значенням (у разі перебування персоналу  у  приміщенні для    використання    джерел   іонізуючого   випромінювання)   та неперевищення прискорювальної напруги 85 кВ;

5) для   нерадіонуклідних   установок    та    пристроїв    з невикористовуваним    рентгенівським    випромінюванням   у   разі неперевищення максимальної енергії випромінювання 50 кеВ та 1 мкЗв на  годину потужності амбієнтного еквівалента дози (або потужності еквівалента направленої дози) випромінювання на відстані 0,1 метра  від доступної поверхні джерел іонізуючого випромінювання;

6) для   мамографічних   рентгенівських   апаратів   у   разі неперевищення 20 мкЗв на годину потужності амбієнтного еквівалента дози  (або потужності еквівалента направленої дози) випромінювання на відстані 0,1 метра від фокусної точки в  усіх  напрямках,  крім напрямку цільового опромінення;

7) для  рентгенівських  апаратів  догляду  багажу  в  пунктах перетинання державного кордону за умови неперевищення  1  мкЗв  на годину   потужності   ефективної  дози  опромінення  персоналу  на робочому місці.

4. Критерії не застосовуються  до  таких  джерел  іонізуючого випромінювання:

-        у відкритому   вигляді   (у  тому  числі  радіофармацевтичних апаратів та радіонуклідів природного походження);

-        для проведення терапевтичних процедур;

-        для проведення   діагностичних   процедур   з   використанням комп'ютерних  томографів,  ангіографів,  рентгенівських  апаратів, призначених для рентгеноскопії;

-        нерадіонуклідних установок   та   пристроїв,   що   створюють випромінювання, відмінне від рентгенівського;

-        для проведення   сканування   людини  в  пунктах  перетинання державного кордону з використанням рентгенівських установок;

-        під час  виконання   робіт   з   технічного   обслуговування, зарядження-перезарядження, перетарювання, ремонту, налагоджування, проведення   випробовувань   з    метою    визначення    технічних характеристик та перевірки на герметичність, введення та виведення з  експлуатації  установок,   що   містять   джерела   іонізуючого випромінювання; монтажу та демонтажу таких джерел.


[1]      * Амбієнтний  еквівалент  дози  H*(d)  - еквівалент дози,  що створюється    в    кулі    діаметром     30     сантиметрів     з тканиноеквівалентного матеріалу щільністю 1 грам на куб. сантиметр на глибині 10 міліметрів від  поверхні  за  радіусом,  паралельним напрямку випромінювання,  але протилежно йому направленим,  в полі випромінювання,  ідентичному тому,  що розглядається  за  складом, флюенсом   і   енергетичним  розподілом,  але  мононаправленому  і однорідному.  Потужність  амбієнтного  еквіваленту  дози  H*(d)  - відношення   приросту   амбієнтного  еквіваленту  дози  dH*(d)  за інтервал часу dt до величини цього інтервалу.

© Медконсалтинг. Всі права захищено. 2011-2019.
м. Київ, вул. Ушинського, 40, 2 поверх, офіс 219
тел.: +380 (44) 466-11-46
моб.: +380 (67) 796-11-36