Наказ МОЗ України № 527 від 28.07.2014 року "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню"

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

28.07.2014  № 527


Зареєстровано в Міністерстві 
юстиції України 
13 серпня 2014 р. 
за № 959/25736

Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності

Відповідно до абзацу четвертого підпункту 6.28 підпункту 6 пункту 4 Положення про Міністерство охорони здоров’я України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 467, та з метою удосконалення обліку захворюваності в закладах охорони здоров’яНАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1) форму первинної облікової документації № 030-6/о «Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення № ___» та Інструкцію щодо її заповнення;

2) форму первинної облікової документації № 039/о «Відомість обліку відвідувань у поліклініці (амбулаторії), диспансері, центрі первинної медико-санітарної допомоги, консультації, вдома» таІнструкцію щодо її заповнення;

3) форму первинної облікової документації № 039-2/о «Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)» та Інструкцію щодо її заповнення;

4) форму первинної облікової документації № 045/о «Карта звернення за антирабічною допомогою» та Інструкцію щодо її заповнення;

5) форму первинної облікової документації № 049/о «Журнал обліку профілактичної роботи лікаря-стоматолога» та Інструкцію щодо її заповнення;

6) форму первинної облікової документації № 052/о «Карта профілактичних флюорографічних досліджень» та Інструкцію щодо її заповнення;

7) форму первинної облікової документації № 056/о «Журнал реєстрації обстежених на спеціалізованій медичній комісії» та Інструкцію щодо її заповнення;

8) форму первинної облікової документації № 065/о «Медична карта хворого на венеричне захворювання № ___» та Інструкцію щодо її заповнення;

9) форму первинної облікової документації № 065-1/о «Медична карта хворого на грибкове захворювання № ___» та Інструкцію щодо її заповнення;

10) форму первинної облікової документації № 072/о «Санаторно-курортна карта № ___» таІнструкцію щодо її заповнення;

11) форму первинної облікової документації № 078/о «Направлення в санаторій для хворих на туберкульоз» та Інструкцію щодо її заповнення;

12) форму первинної облікової документації № 081/о «Амбулаторна карта хворого на туберкульоз № ___» та Інструкцію щодо її заповнення;

13) форму первинної облікової документації № 085/о «Карта дільничної медичної сестри протитуберкульозного диспансеру, протитуберкульозного диспансерного відділення (кабінету) лікарні (поліклініки)» та Інструкцію щодо її заповнення;

14) форму первинної облікової документації № 095-2/о «Довідка № ___ про тимчасове звільнення від роботи по догляду за хворою дитиною» та Інструкцію щодо її заповнення;

15) форму первинної облікової документації № 100/о «Висновок судово-психіатричного експерта № _____» та Інструкцію щодо її заповнення;

16) форму первинної облікової документації № 104/о «Висновок комісії лікарів-психіатрів щодо особи, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру № ____» та Інструкцію щодо її заповнення;

17) форму первинної облікової документації № 105/о «Журнал реєстрації судово-психіатричних експертиз» та Інструкцію щодо її заповнення;

18) форму первинної облікової документації № 112/о «Історія розвитку дитини № ___» таІнструкцію щодо її заповнення;

19) форму первинної облікової документації № 140-5/о «Медична карта огляду осіб для визначення спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров’я» таІнструкцію щодо її заповнення.

2. Установити, що персональні дані, які містяться у формах первинної облікової документації, затверджених цим наказом, обробляються відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

3. Внести зміни до таких наказів Міністерства охорони здоров’я України:

1) підпункт 1.15 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 14 лютого 2012 року № 110 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974, виключити;

2) підпункти 1.25-1.27 пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 29 травня 2013 року № 435 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я, які надають амбулаторно-поліклінічну та стаціонарну допомогу населенню, незалежно від підпорядкування та форми власності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 червня 2013 року за № 990/23522, виключити;

3) абзац сьомий пункту 1 наказу Міністерства охорони здоров’я України від 23 липня 2002 року № 280 «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08 серпня 2002 року за № 639/6927, виключити.

4. Забезпечити застосування форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, затверджених пунктом 1 цього наказу, починаючи з 01 січня 2015 року, впровадити їх використання у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування.

5. Державному закладу «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров’я України» (М. Голубчиков) забезпечити територіальні інформаційно-аналітичні центри медичної статистики зразками облікових форм та інструкціями щодо їх заповнення, зазначеними у пункті 1 цього наказу.

6. Департаменту медичної допомоги (А. Терещенко) забезпечити в установленому порядку подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Міністру охорони здоров’я Автономної Республіки Крим, керівникам структурних підрозділів з питань охорони здоров’я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, керівникам інших центральних органів виконавчої влади, у сфері управління яких перебувають заклади охорони здоров’я, забезпечити впровадження зазначених облікових форм та інструкцій щодо їх заповнення.

8. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Р. Салютіна.

9. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

О. Мусій

© Медконсалтинг. Всі права захищено. 2011-2020.
м. Київ, проспект Перемоги 67, корпус F, оф.45
тел.: +380 (44) 466-11-46
моб.: +380 (67) 796-11-36