МОЗ України надав деякі роз’яснення щодо найбільш типових помилок, що допускаються ліцензіатами при оформленні документів для отримання ліцензії на медичну практику

06.09.2014

п.1 лікарські спеціальності та спеціальності молодших спеціалістів з медичною освітою, за якими суб'єкт господарювання має намір здійснювати господарську діяльність з медичної практики потрібно вказувати відповідно до номенклатури, яка затверджена:

- наказом МОЗ України від 19 грудня 1997 року №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів";

- наказом МОЗ України від 23 листопада 2007 року №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою".

п.2 методи, що застосовуються у медичній практиці потрібно вказувати (так або ні), відповідно до вимог, що визначені:

- Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск №78 "Охорона здоров'я", затвердженого наказом МОЗ від 29 березня 2002 року № 117.

в графі 2 п.2 дуже часто суб'єкти господарювання, що мають намір отримати ліцензію допускають помилку при визначенні виду медичної допомоги. Існують наступні види медичної допомоги:

-екстрена;

-первинна;

-вторинна (спеціалізована);

-третинна (високоспеціалізована);

-паліативна допомога.

п.7.5 наявні приміщення закладу охорони здоров'я (структурні підрозділи, кабінет(и) фізичної особи – підприємця) мають відповідати вимогам:

- ДБН В.2.2-10-2001 "Будинки і споруди. Заклади охорони здоров'я".

п.7.5 облаштування наявних приміщень (кабінетів) приладами, медичною технікою, інструментарієм, оснащенням потрібно здійснювати відповідно до Табелів оснащення, що визначені наказами МОЗ України (зокрема накази МОЗ від 11.04.2005 №158, від 05.06.1998 № 153, від 31.10.2011 № 739, тощо).

в п.1 часто ліцензіати зазначають нормативно-правові документи, які не входять до діяльності за заявленими спеціальностями, наприклад:

- ФОП (стоматологія) зазначають Закон України від 16.07.1999 № 1007-XIV "Про трансплантацію органів та інших анатомічних матеріалів людини".

в п.2 необхідно вказати обліково-звітні статистичні форми (номер та назва), які необхідні для провадження медичної практики за заявленими спеціальностями, основні обліково-звітні статистичні форми первинної облікової документації затверджені наказами МОЗ України:

- від 14.02.2012 № 110 "Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров'я незалежно від форми власності та підпорядкування";

- від 10.07.2007 № 378 "Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров'я та інструкцій щодо їхнього заповнення";

- від 10.01.2006 №1 "Про затвердження Форм первинної облікової документації з інфекційної, дерматовенерологічної, онкологічної захворюваності та інструкцій щодо їх заповнення";

- від 04.01.2001 №1 "Про затвердження форм медичної облікової документації, що використовується в лабораторіях лікувально-профілактичних закладів".

 

п.2 лікарі-спеціалісти повинні відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам (кожні 5 років проходити підвищення (підтвердження) кваліфікаційної категорії) відповідно до вимог наказу МОЗ України:

- від 19.12.97 №359 "Про подальше удосконалення атестації лікарів".

п.3 молодші спеціалісти з медичною освітою повинні відповідати єдиним кваліфікаційним вимогам, що визначені наказом МОЗ України:

- від 23.11.2007 №742 "Про атестацію молодших спеціалістів з медичною освітою". 

© Медконсалтинг. Всі права захищено. 2011-2018.
м. Київ, вул. Ушинського, 40, 2 поверх, офіс 219
(поруч з Єдиним вікном МОЗ)
тел.: +380 (44) 466-11-46
моб.: +380 (67) 796-11-36