Роз’яснення МОЗ України щодо ліцензійних вимог до найменування закладу охорони здоров'я

12.06.2013

Відділ ліцензування медичної практики Міністерства охорони здоров'я України нагадує, що у ряді випадків суб'єкти господарювання вказують у найменуванні закладу охорони здоров'я назву, якій вони не відповідають за своїм статусом. Це певним чином може впливати на підвищення попиту на медичні послуги в таких закладах шляхом введення в оману пацієнтів, в т.ч. через незнання відповідних нормативно-правових документів.

Наприклад, дуже часто у найменуванні юридичної особи використовується слово "Клініка" , хоча згідно вимог Переліку закладів охорони здоров'я, затвердженого наказом МОЗ України від 28 жовтня 2002 року № 385, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 року за № 892/7180, клінічним є лікувально-профілактичний заклад охорони здоров'я, який не менше ніж на 50% використовується для розташування структурних наукових і навчальних підрозділів (кафедри, лабораторії та ін.) вищих медичних навчальних закладів III, IV рівнів акредитації, закладів післядипломної освіти, науково-дослідних інститутів і спільної роботи із забезпечення лікувально-діагностичного процесу, підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації медичних кадрів та проведення і впровадження в практику медичних наукових досліджень.

Надання закладу охорони здоров'я статусу клінічного врегульовано наказом МОЗ України від 14.09.1998 № 273 "Про надання статусу клінічних закладів лікувально-профілактичним закладам охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, Дніпропетровської, Одеської, Вінницької, Харківської, Київської, Донецької, Запорізької, Тернопільської, Полтавської, Львівської, Волинської, Чернівецької, Херсонської областей та м. Києва".

Для практичного врегулювання цього питання в контексті здійснення господарської діяльності з медичної практики, пунктом 2.8 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики визначено, що у найменуванні юридичної особи повинно міститись найменування лише одного із видів закладів охорони здоров'я відповідно до Переліку закладів охорони здоров'я, затвердженого наказом МОЗ України від 28 жовтня 2002 року № 385, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 листопада 2002 року за № 892/7180.

Зазначені вимоги також пов'язані із змінами в законодавстві, а саме з редакцією статті третьої "Основ законодавства України про охорону здоров'я", в якій визначено, що "заклад охорони здоров'я - це юридична особа будь-якої форми власності та організаційно-правової форми або її відокремлений підрозділ, основним завданням яких є забезпечення медичного обслуговування населення на основі відповідної ліцензії та професійної діяльності медичних (фармацевтичних) працівників".

Положенням про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженим Указом Президента України від 13 квітня 2011 № 467, визначено, що МОЗ України має виключне право затверджувати переліки закладів охорони здоров'я.

Таким чином, відповідно до чинного законодавства юридичні особи або відокремлені структурні підрозділи юридичних осіб, основним завданням яких є забезпечення медичного обслуговування населення, повинні у своєму найменуванні вказувати вид закладу охорони здоров'я згідно із переліком, затвердженим МОЗ України.

Також зазначаємо, що юридичні особи, які отримали безстрокові ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики до набрання чинності нової редакції Ліцензійних умов, мають привести своє найменування у відповідність до нових вимог.

Юридичним особам, які були створені до набрання чинності нової редакції Ліцензійних умов та отримали відповідний висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи, МОЗ України не буде відмовляти у видачі ліцензії на медичну практику на підставі невідповідності найменування, але за умови, що найменування буде приведене у відповідність після отримання ліцензії, про що орган ліцензування пересвідчиться під час проведення планових (позапланових) перевірок додержання закладом Ліцензійних умов.

Принагідно нагадуємо про те, що нові Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з медичної практики затверджені наказом МОЗ України від 30 листопада 2012 року № 981 "Про внесення змін до наказу МОЗ України від 02 лютого 2011 року № 49", зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 грудня 2012 року за № 2131/22443 та опублікованим в Офіційному віснику України 8 січня 2013 року за № 100.

© Медконсалтинг. Всі права захищено. 2011-2018.
м. Київ, вул. Ушинського, 40, 2 поверх, офіс 219
(поруч з Єдиним вікном МОЗ)
тел.: +380 (44) 466-11-46
моб.: +380 (67) 796-11-36