Учетно-отчетные формы

В данном разделе Вы найдете актуальные учетно-отчетные формы и инструкции по их заполнению. Нажмите на название нужной формы для того, чтобы скачать текст.

НомерНазваниеИнструкция
№001/о

"Журнал обліку прийому хворих у стаціонар та відмов у госпіталізації"

Інструкція щодо її заповнення
№003/о

"Медична карта стаціонарного хворого N ____"

Інструкція щодо її заповнення
№003-1/о

"Медична карта переривання вагітності"

Інструкція щодо її заповнення
№003-3/о

"Передопераційний огляд анестезіологом та протокол загального знеболення"

Інструкція щодо ії заповнення
№003-4/о

«Листок лікарських призначень»

Інструкція щодо її заповнення
№003-5/о

«Протокол переливання крові та її компонентів

Інструкція щодо її заповнення
№003-6/о

"Інформована добровільна згода пацієнта на проведення діагностики, лікування та на проведення операції та знеболення"

Інструкція щодо її заповнення
№003-7/о

«Усвідомлена згода особи на проведення психіатричного огляду»

Інструкція щодо її заповнення
№003-8/о

«Усвідомлена згода особи на амбулаторну психіатричну допомогу»

Інструкція щодо її заповнення
№003-9/о

«Усвідомлена згода особи на госпіталізацію до психіатричного закладу»

Інструкція щодо її заповнення
003-10/о

«Усвідомлена згода особи на лікування у психіатричному закладі»

Інструкція щодо її заповнення
003-11/о

«Усвідомлена згода батьків чи іншого законного представника на проведення психіатричного огляду особи віком до 14 років (малолітньої особи»

Інструкція щодо її заповнення
003-12/о

«Усвідомлена згода батьків чи іншого законного представника на амбулаторну психіатричну допомогу особі віком до 14 років (малолітньої особи)»

Інструкція щодо її заповнення
003-13/о

«Усвідомлена згода батьків чи іншого законного представника на госпіталізацію до психіатричного закладу особи віком до 14 років (малолітньої особи)»

Інструкція щодо її заповнення
003-14/о

«Усвідомлена згода батьків чи іншого законного представника на лікування у психіатричному закладі особи віком до 14 років (малолітньої особи)»

Інструкція щодо її заповнення
№006/о

«Журнал обліку збору ретроплацентарної крові»

Інструкція щодо її заповнення
№008/о

"Журнал запису оперативних втручань у стаціонарі"

Інструкція щодо її заповнення
№009/о

"Журнал реєстрації переливання трансфузійних рідин"

Інструкція щодо її заповнення
№013/о

"Протокол патолого-анатомічного дослідження"

Інструкція щодо її заповнення
№014/о

«Направлення на патологогістологічне дослідження»

Інструкція щодо її заповнення
№025/о

"Медична карта амбулаторного хворого N ___"

Інструкція щодо її заповнення
№027/о

"Виписка із медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого"

Інструкція щодо її заповнення
№028/о

"Консультаційний висновок спеціаліста"

Інструкція щодо її заповнення

№028-1/о

"Висновок лікаря щодо наявності протипоказань до вакцинації проти грострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2"


Інструкція щодо її заповнення
№029/о

"Журнал обліку процедур"

№030/о

"Контрольна карта диспансерного нагляду"

Інструкція щодо її заповнення
№030-1/о

«Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на розлади психіки і поведінки та розлади психіки і поведінки внаслідок уживання психоактивних речовин»

Інструкція щодо її заповнення
№030-4/о

«Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на туберкульоз та особою із груп ризику»

Інструкція щодо її заповнення
№030-6/о

«Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення № ___»

Інструкція щодо її заповнення
№032/о

«Журнал запису пологової допомоги вдома»

Інструкція щодо її заповнення
№035/о

"Журнал запису висновків лікарсько-консультативної комісії"

Інструкція щодо її заповнення
№036/о

"Журнал реєстрації листків непрацездатності"

Інструкція щодо її заповнення
№037/о

"Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)"

Інструкція щодо її заповнення
№037-1/о

"Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда"

Інструкція щодо її заповнення
№037-2/о

"Листок щоденного обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта"

Інструкція щодо її заповнення
№039/о

«Відомість обліку відвідувань у поліклініці (амбулаторії), диспансері, центрі первинної медико-санітарної допомоги, консультації, вдома» 

Інструкція щодо її заповнення
№039-2/о

«Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)»

Інструкція щодо її заповнення
№039-3/о

"Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортодонта (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету)"

Інструкція щодо її заповнення
№039-4/о

"Щоденник обліку роботи лікаря-стоматолога-ортопеда"

Інструкція щодо її заповнення
№039-5/о

"Щоденник обліку роботи рентгенодіагностичного відділення (кабінету)"

Інструкція щодо її заповнення
№039-6/о

"Щоденник обліку роботи ендоскопічного відділення (кабінету)"

Інструкція щодо її заповнення
№039-7/о

«Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) функціональної діагностики»

Інструкція щодо її заповнення
№039-8/о

"Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) ультразвукової діагностики"

Інструкція щодо її заповнення
№039-9/о

«Щоденник обліку роботи кабінету (відділення) радіоізотопної діагностики»/

Інструкція щодо її заповнення
№042/о

«Карта хворого, який лікується в кабінеті лікувальної фізкультури»

Інструкція щодо її заповнення
№043/о

"Медична карта стоматологічного хворого N ___"

Інструкція щодо її заповнення
№043-1/о

«Медична карта ортодонтичного пацієнта № ___ »

Інструкція щодо її заповнення
№044/о

"Карта хворого, який лікується у фізіотерапевтичному відділенні (кабінеті)"

Інструкція щодо її заповнення
№045/о

«Карта звернення за антирабічною допомогою»

Інструкція щодо її заповнення
№046/о

"Журнал реєстрації ендоскопічних досліджень"

Інструкція щодо її заповнення
№046-1/о

"Журнал обліку технічного обслуговування та ремонту ендоскопічної апаратури"

Інструкція щодо її заповнення
№047/о

«Журнал реєстрації функціональних досліджень»

Інструкція щодо її заповнення
№048/о

"Журнал реєстрації ультразвукових досліджень"

Інструкція щодо її заповнення
№049/о

«Журнал обліку профілактичної роботи лікаря-стоматолога»

Інструкція щодо її заповнення
№049-1/о

«Журнал реєстрації радіоізотопних досліджень»

Інструкція щодо її заповнення
№050/о

"Журнал запису рентгенологічних досліджень, магніторезонансних томографій"

Інструкція щодо її заповнення
№051/о

«Карта хворого, який підлягає лікуванню променевою терапією»

Інструкція щодо її заповнення
№052/о

«Карта профілактичних флюорографічних досліджень» 

Інструкція щодо її заповнення
№055/о

«Карта обстеження дитини віком 0–17 років включно з незвичайною реакцією на вакцинацію (ревакцинацію) БЦЖ»

Інструкція щодо її заповнення
№056/о

«Журнал реєстрації обстежених на спеціалізованій медичній комісії» 

Інструкція щодо її заповнення
№065/о

«Медична карта хворого на венеричне захворювання № ___» 

Інструкція щодо її заповнення
№065-1/о

«Медична карта хворого на грибкове захворювання № ___» 

Інструкція щодо її заповнення
№066/о

"Карта хворого, який вибув із стаціонару, N ___"

Інструкція щодо її заповнення
№066-1/о

«Статистична карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару»

Інструкція щодо її заповнення
№069/о

"Журнал запису амбулаторних операцій"

Інструкція щодо її заповнення
№070/о

"Довідка для одержання путівки на санаторно-курортне лікування"

Інструкція щодо її заповнення
№072/о

«Санаторно-курортна карта № ___»

Інструкція щодо її заповнення
№074/о

"Журнал реєстрації амбулаторних хворих"

Інструкція щодо її заповнення
№076/о

«Санаторно-курортна карта для дітей віком 0–17 років включно»

Інструкція щодо її заповнення
№077/о

«Путівка № __ у дитячий санаторно-курортний заклад»

Інструкцію щодо її заповнення
№078/о

«Направлення в санаторій для хворих на туберкульоз»

Інструкція щодо її заповнення
№079/о

«Медична довідка на дитину, яка від’їжджає в дитячий заклад оздоровлення та відпочинку»

Інструкція щодо її заповнення
№081/о

«Амбулаторна карта хворого на туберкульоз № ___»

Інструкція щодо її заповнення
№085/о

«Карта дільничної медичної сестри протитуберкульозного диспансеру, протитуберкульозного диспансерного відділення (кабінету) лікарні (поліклініки)» 

Інструкція щодо її заповнення
№086/о

"Медична довідка (лікарський консультаційний висновок)"

Інструкція щодо її заповнення
№088/о

"Направлення на МСЕК"

Інструкція щодо її заповнення
№095/о

"Довідка N ___ про тимчасову непрацездатність студента навчального закладу I - IV рівнів акредитації, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує загальноосвітній навчальний заклад, дошкільний навчальний заклад"

Інструкція щодо її заповнення
№095-2/о

«Довідка № ___ про тимчасове звільнення від роботи по догляду за хворою дитиною»

Інструкція щодо її заповнення
№096

«Історія вагітності та пологів  № _»

Інструкція щодо її заповнення
№097

«Медична карта новонародженого № ___ 

Інструкція щодо її заповнення
№100/о

«Висновок судово-психіатричного експерта № _____»

Інструкція щодо її заповнення
№104/о

«Висновок комісії лікарів-психіатрів щодо особи, до якої застосовуються примусові заходи медичного характеру № ____»

Інструкція щодо її заповнення
№105/о

«Журнал реєстрації судово-психіатричних експертиз»

Інструкція щодо її заповнення
№112/о

«Історія розвитку дитини № ___»

Інструкція щодо її заповнення
№113/о

"Обменная карта родильного дома, родильного отделения больницы"

Інструкція щодо її заповнення
№129-6/о

Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовині прекурсорів у відділеннях і кабінетах лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я

Інструкція щодо її заповнення
№129-7/о

Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів на постах відділень лікувально-профілактичних закладів охорони здоров’я

Інструкція щодо її заповнення
№129-8/о

Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у фармацевтичних (аптечних) закладах

Інструкція щодо її заповнення
№129-9/о

 Журнал обліку препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів у лікувально-профілактичних закладах охорони здоров’я для виконання призначень лікаря в стаціонарних умовах

Інструкція щодо її заповнення
129-10/оЖурнал обліку повернутих зі створених стаціонарів вдома препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Інструкція щодо її заповнення
129-11/оЛисток призначень препаратів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хворим, які отримують лікування в стаціонарних або амбулаторних умовах, і виконання цих призначень
Інструкція щодо її заповнення
129-12/оЖурнал реєстрації спеціальних рецептурних бланків форми № 3 (ф-3) у закладах охорони здоров’яІнструкція щодо її заповнення
№140-5/о

«Медична карта огляду осіб для визначення спроможності займатися відповідним видом діяльності за станом здоров’я» 

Інструкція щодо її заповнення

Річні звітні форми

№17

"Звіт про медичні кадри" 

Інструкція щодо її заповнення
№20


"Звіт лікувально-профілактичного закладу"


Інструкція щодо її заповнення
© Медконсалтинг. Все права защищены. 2011-2024.
г. Киев, проспект Берестейский 67, БЦ Bright, оф.304
тел.: +380 (44) 466-11-46
моб.: +380 (67) 796-11-36