Наказ МОЗ України №330 від 05.07.2005 р. "Про запровадження ведення електронного варіанту облікових статистичних форм в лікувально-профілактичних закладах"

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 5 липня 2005 року N 330

Про запровадження ведення електронного варіанту облікових статистичних форм в лікувально-профілактичних закладах

Загальновідомо, що кожний медичний працівник лікувально-профілактичного закладу переобтяжений необхідністю заповнення протягом робочого дня великої кількості облікових статистичних форм. Реальним шляхом зменшення такого навантаження може бути впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльність лікувально-профілактичних закладів. На сьогодні програмні продукти типу "Поліклініка" та "Стаціонар" досить широко використовуються лікувально-профілактичними закладами. Разом з тим, процес розробки та впровадження прикладних програмних продуктів у діяльність закладів охорони здоров'я здійснюється повільно та неузгоджено, що заважає створенню потужних інформаційних систем в охороні здоров'я. Основний принцип впровадження інформаційних систем має полягати в тому, що автоматизація на рівні закладу не повинна суперечити автоматизації на рівні країни. Створення єдиного медичного інформаційного простору не можливе без уніфікації програмного забезпечення.

В лікувально-профілактичних закладах, які вже запровадили прикладні програмні продукти типу "Поліклініка", "Стаціонар" та інші виникає необхідність переходу на безпаперові носії інформації. З метою впорядкування запровадження електронного варіанту облікових статистичних форм в діяльність лікувально-профілактичних закладів наказую:

1. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської держадміністрацій:

1.1. Активно впроваджувати в діяльність закладів охорони здоров'я прикладні програмні продукти типу "Поліклініка", "Стаціонар" та інші тільки тих виробників, які можуть підтвердити власність авторськими свідоцтвами встановленого зразка, сертифікатами відповідності Державної системи сертифікації УкрСЕПРО (для серійного тиражування) та здатні технічно їх підтримувати і супроводжувати. При виборі виробників програмних продуктів перевагу слід надавати тим, які здатні поставляти та супроводжувати комплекси програмних продуктів.

1.2. Дозволити вести електронні варіанти облікових форм, які використовуються в лікувально-профілактичних закладах, за винятком форм сурової звітності, екстрених повідомлень та деяких інших (перелік додається) за умови впровадження відповідних прикладних програмних продуктів типу "Поліклініка", "Стаціонар" та інші.

1.3. Забезпечити обсяг інформації в електронних варіантах облікових форм не меншим, ніж в паперових зразках, затверджених відповідними наказами МОЗ України.

1.4. Покласти контроль за технічним супроводом прикладних програмних продуктів та впровадженням електронного варіанту ведення облікових статистичних форм на територіальні інформаційно-аналітичні центри медичної статистики.

2. Координаційній раді з впровадження уніфікованих програмних продуктів типу "Поліклініка" та "Стаціонар", затвердженій наказом МОЗ України від 05.05.2003 N 147-Адм, надавати консультативну допомогу керівникам закладів охорони здоров'я щодо придбання та супроводу прикладних програмних продуктів.

3. Начальнику Центру медичної статистики МОЗ України Голубчикову М. В. своєчасно забезпечувати зразками нових облікових та звітних статистичних форм Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської, Головного управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської міської держадміністрацій.

4. Директору Департаменту економіки, фінансів та майнових відносин Карамушці Л. І. передбачати кошти в бюджеті Міністерства охорони здоров'я України на проведення тендеру щодо закупівлі комплексу уніфікованих сертифікованих програмних продуктів типу "Поліклініка" та "Стаціонар".

5. Контроль за виконання наказу покласти на Першого заступника Міністра С. М. Ханенка.

Міністр 

М. Є. Поліщук 

Додаток
до наказу Міністерства охорони здоров'я України
від 5 липня 2005 р. N 330

Перелік облікових статистичних форм, які мають вестись на паперових носіях

N
п/п 

Найменування облікової форми 

N форми 

Медична карта стаціонарного хворого 

N 003/о 

Медична карта переривання вагітності 

N 003-1/о 

Карта хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома 

N 003-2/о 

Первинний огляд анестезіолога і протокол загального знеболювання 

N 003-3/о 

Листок лікарських призначень 

N 003-4/о 

Протокол переливання крові та її компонентів 

N 003-5/о 

Температурний листок 

N 004/о 

Листок реєстрації переливання трансфузійних рідин 

N 005/о 

Журнал запису оперативних втручань у стаціонарі 

N 008/о 

10 

Листок основних показників стану хворого, який знаходиться в відділенні (палаті) анестезіології і інтенсивної терапії 

N 011/о 

11 

Акт констатації смерті на підставі смерті мозку 

N 012/о 

12 

Протокол (карта) патологоанатомічного дослідження 

N 013/о 

13 

Протокол патологоанатомічного дослідження посліду 

N 013-1/о 

14 

Протокол патологоанатомічного дослідження трупа плода, мертвонародженого, померлого новонародженого та дитини першого року життя 

N 013-2/о 

15 

Направлення на патологоанатомічне дослідження 

N 014/о 

16 

Журнал реєстрації надходження і видачі трупів 

N 015/о 

17 

Зведена відомість обліку руху хворих 

N 016/о 

18 

Акт констатації біологічної смерті 

N 017/о 

19 

Карта обліку вилучення тканин 

N 018/о 

20 

Повідомлення про випадок пересадки органу 

N 019/о 

21 

Паспорт на гомотрансплантант 

N 020/о 

22 

Карта донора (трупа) 

N 021/о 

23 

Журнал обліку замороженого кісткового мозку, що знаходиться на зберіганні 

N 022/о 

24 

Журнал обліку кісткового мозку, що заготовлений для консервації 

N 023/о 

25 

Журнал обліку консервованого кісткового мозку 

N 024/о 

26 

Медична карта амбулаторного хворого 

N 025/о 

27 

Вкладний листок N 1 до ф. N 025/о (дані профілактичного огляду) 

28 

Вкладний листок N 2 до ф. N 025/о (щорічний епікриз на диспансерного хворого) 

29 

Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого 

N 025-1/о 

30 

Медична карта студента 

N 025-3/о 

31 

Медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садка) 

N 026/о 

32 

Виписка з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого 

N 027/о 

33 

Виписка з медичної карти стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення 

N 027-1/о 

34 

Протокол про виявлення у хворого занедбаної форми злоякісного новоутворення 

N 027-2/о 

35 

Консультативний висновок спеціаліста 

N 028/о 

36 

Направлення на консультацію в діагностичні кабінети, в лабораторії та результат обстежень 

N 028-1/о 

37 

Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на розлади психіки та особою, яка має розлади психіки внаслідок вживання психоактивних речовин 

N 030-1/о 

38 

Статистичний талон на хворого, який знятий з диспансерного нагляду психоневрологічного/наркологічного закладу 

N 030-2/о 

39 

Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на туберкульоз 

N 030-4/о 

40 

Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення 

N 030-6/о 

41 

Книга запису викликів лікарів додому 

N 031/о 

42 

Журнал запису пологової допомоги вдома 

N 032/о 

43 

Акт про вилучення органів і тканин у донора-трупа для трансплантації 

N 033/о 

44 

Етикетка на флакон з кістковим мозком, заготовленим для заморожування 

N 034/о 

45 

Журнал запису висновків лікарсько-консультативної комісії 

N 035/о 

46 

Карточка попереднього запису на прийом до лікаря 

N 040/о 

47 

Етикетка на флакон з кістковим мозком, розмороженим для трансплантації 

N 041/о 

48 

Карта хворого, який лікується в кабінеті лікувальної фізкультури 

N 042/о 

49 

Медична карта стоматологічного хворого 

N 043/о 

50 

Карта хворого, який лікується у фізіотерапевтичному кабінеті 

N 044/о 

51 

Карта звернення за антирабічною допомогою 

N 045/о 

52 

Карта хворого, який підлягає лікуванню променевою терапією 

N 051/о 

53 

Карта профілактичних флюорографічних досліджень 

N 052/о 

54 

Лікувальна карта призовника і відрізний талон лікувальної карти призовника 

N 053/о 

55 

Іменний список призовників 

N 054/о 

56 

Карта обстеження дитини (підлітка) з незвичайною реакцією на вакцинацію (ревакцинацію) БЦЖ 

N 055/о 

57 

Журнал реєстрації обстежених на спеціалізованій медичній комісії 

N 056/о 

58 

Довідка для дільничного педіатра або сімейного лікаря 

N 057/о 

59 

Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення 

N 058/о 

60 

Журнал обліку вилучення донорських органів та тканин з метою подальшої трансплантації 

N 059/о 

61 

Журнал обліку інфекційних досліджень 

N 060/о 

62 

Лікарсько-контрольна карта фізкультурника і спортсмена 

N 061/о 

63 

Лікарсько-контрольна карта диспансерного нагляду спортсмена 

N 062/о 

64 

Карта профілактичних щеплень 

N 063/о 

65 

Карта імунізації 

N 063-1/о 

66 

Медична карта хворого венеричним захворюванням 

N 065/о 

67 

Медична карта хворого грибковим захворюванням 

N 065-1/о 

68 

Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару 

N 066/о 

69 

Статистична карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару 

N 066-1/о 

70 

Довідка для одержання путівки 

N 070/о 

71 

Санаторно-курортна карта 

N 072/о 

72 

Карта хворого з імплантованим електрокардіостимулятором (ЕКС) 

N 073/о 

73 

Санаторно-курортна карта для дітей і підлітків 

N 076/о 

74 

Путівка в дитячий санаторій 

N 077/о 

75 

Направлення в санаторій для хворих на туберкульоз 

N 078/о 

76 

Медична довідка на учня, який від'їжджає в оздоровчий табір 

N 079/о 

77 

Медичний висновок про дитину-інваліда віком до 16 років направляється в районне (міське) управління праці та соціального захисту населення за місцем проживання батьків (опікуна) 

N 080/о 

78 

Медична карта хворого на туберкульоз 

N 081/о 

79 

Карта антибактеріального лікування (до медичної карти) хворого на туберкульоз 

N 081-1/о 

80 

Медична довідка (для від'їжджаючого за кордон) і корінець до медичної довідки 

N 082/о 

81 

Медична довідка щодо придатності до керування транспортним засобом 

N 083/о 

82 

Довідка про проходження профілактичного психіатричного огляду 

N 083-1/о 

83 

Журнал реєстрацій висновків медичних комісій по огляду громадян, які направляються на роботу в порядку організованого набору і громадського призову 

N 083-2/о 

84 

Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків Медичних довідок щодо придатності до керування транспортним засобом 

N 083-4/о 

85 

Лікарський висновок про переведення вагітної на іншу роботу 

N 084/о 

86 

Карта дільничної медсестри протитуберкульозного диспансеру, протитуберкульозного диспансерного відділення (кабінету) лікарні (поліклініки) 

N 085/о 

87 

Медична довідка (лікарський професійно-консультативний висновок) 

N 086/о 

88 

Книга запису роботи юрисконсульта закладу охорони здоров'я 

N 087/о 

89 

Направлення на МСЕК 

N 088/о 

90 

Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу або його рецидиву 

N 089/о 

91 

Повідомлення про випадок захворювання на сифіліс, гонококову, хламідійну інфекцію, урогенітальний мікоплазмоз та трихомоніаз 

N 089-1/о 

92 

Повідомлення про хворого з вперше в житті встановленим діагнозом трихофітії, мікроспорії, фавуса, корости 

N 089-2/о 

93 

Повідомлення про хворого з вперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення 

N 090/о 

94 

Листок призначень лікарями наркотичних і психотропних лікарських засобів та виконання цих призначень 

N 091/о 

95 

Повідомлення про травму невиробничого характеру 

N 092/о 

96 

Направлення на обов'язковий попередній медичний огляд працівника 

N 093/о 

97 

Листок очікування реципієнтів на пересадку органів (втратив чинність) 

N 094/о 

98 

Довідка про термін тимчасової непрацездатності для подання до страхової організації 

N 094-1/о 

99 

Карта кандидата на трансплантацію 

N 094-2/о 

100 

Довідка про тимчасову непрацездатність студента, учня технікуму, професійно-технічного училища, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує школу, дитячий дошкільний заклад 

N 095/о 

101 

Довідка про тимчасову непрацездатність в зв'язку з побутовою травмою 

N 095-1/о 

102 

Історія пологів 

N 096/о 

103 

Карта розвитку новонародженого 

N 097/о 

104 

Виписка із карти розвитку новонародженого 

N 097-1/о 

105 

Журнал обліку прийому хворих і породілі в стаціонарі ФАП 

N 098/о 

106 

Повідомлення про результат лікування безпліддя 

N 099/о 

107 

Акт стаціонарної, амбулаторної, заочної, посмертної судово-психіатричної експертизи 

N 100/о 

108 

Акт психіатричного огляду засудженого 

N 101/о 

109 

Журнал відділення (палати) для новонароджених 

N 102/о 

110 

Медичне свідоцтво про народження 

N 103/о-95 

111 

Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу 

N 103-1/о-95 

112 

Журнал реєстрації акта про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров'я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину 

N 103-2/о 

113 

Акт психіатричного огляду особи, яка перебувала на примусовому лікуванні 

N 104/о 

114 

Журнал реєстрації стаціонарної і амбулаторної судово-психіатричної експертизи 

N 105/о 

115 

Лікарське свідоцтво про смерть 

N 106/о-95 

116 

Фельдшерська довідка про смерть 

N 106-1/о-95 

117 

Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть 

N 106-2/о-95 

118 

Журнал реєстрації аварій при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та роботі з ВІЛ-інфікованим матеріалом 

N 108-1/о 

119 

Індивідуальна карта вагітної і породіллі 

N 111/о 

120 

Історія розвитку дитини 

N 112/о 

121 

Обмінна карта пологового будинку, пологового відділення лікарні 

N 113/о 

122 

Супровідний листок станції швидкої допомоги і талон до супровідного листка 

N 114/о 

123 

Завдання на санітарний виїзд 

N 118/о 

124 

Завдання лікарю-консультанту. Довідка про виконання завдання 

N 119/о 

125 

Протокол обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів 

N 122-1/о 

126 

Медична довідка про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів 

N 122-2/о 

127 

Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів 

N 122-3/о 

128 

Картка особи, яка підлягає медичному огляду 

N 123/о 

129 

Карта для запису годування дитини 

N 124/о 

130 

Медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи 

N 127/о 

131 

Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи 

N 127-1/о 

132 

Контрольний журнал реєстрації групи крові і резус-приналежності 

N 127-2/о 

133 

Протокол медичного огляду для встановлення факту вживання психоактивної речовини та стану сп'яніння 

N 129/о 

134 

Журнал реєстрації медичних оглядів для встановлення факту вживання психоактивної речовини та стану сп'яніння 

N 129-1/о 

135 

Карточка хворого цукровим діабетом 

N 132/о 

136 

Медична довідка про стан здоров'я претендентів на посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій 

N 133/о 

137 

Журнал реєстрації медичних довідок про стан здоров'я претендентів на посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій 

N 133-1/о 

138 

Довідка на випадок травматизму на транспорті 

N 136/о 

139 

Реєстраційна карта дитини, яка хвора на цукровий діабет 

N 136-2/о 

140 

Повідомлення про побічні реакції/дії лікарських засобів 

N 137/о 

141 

Журнал щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв* 

N 137-2/о 

142 

Журнал обліку передрейсових оглядів водіїв і передзмінних оглядів робочих 

N 139/о 

143 

Сертифікат про проходження наркологічного огляду 

N 140/о 

144 

Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків сертифікатів про проходження наркологічного огляду 

N 140-1/о 

145 

Свідоцтво про право на проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів 

N 141/о 

146 

Медична карта огляду водія (кандидата у водії) транспорту 

N 142/о 

147 

Посвідчення водія про проходження медичної підготовки 

N 143/о 

148 

Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних посвідчень водія 

N 143-1/о 

149 

Журнал комісії по медичному огляду водіїв для визначення їх придатності до керування транспортом 

N 144/о 

150 

Медична карта профілактичного наркологічного огляду 

N 145/о 

151 

Посвідчення про проходження навчання сучасним методам проведення профілактичних наркологічних оглядів 

N 146/о 

152 

Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування 

N 147/о 

153 

Журнал реєстрації виданих (отриманих) довідок для призначення і виплати державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування 

N 147-1/о 

154 

Направлення на добровільне медичне обстеження особи, яка подала заяву про реєстрацію шлюбу 

N 147-2/о 

155 

Реєстраційна генетична карта 

N 149/о 

156 

Повідомлення про народження дитини та обстеження на наявність вроджених вад розвитку (ВВР), хромосомної і спадкової патології 

N 149-1/о 

157 

Повідомлення про дитину з вродженими вадами розвитку (ВВР) та множинними дизморфіями, хромосомною і спадковою патологією 

N 149-2/о 

158 

Реєстраційна карта хворого з порушенням росту, що потребує лікування гормоном, росту 

N 149-3/о 

159 

Карта обліку процедур гемодіалізу 

N 150/о 

160 

Журнал обліку померлих 

N 151/о 

161 

Журнал обліку новонароджених 

N 152/о 

162 

Журнал обліку випадків перинатальної смерті 

N 153/о 

163 

Термінове повідомлення про надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації (НС) 

N 155-1/о 

164 

Журнал обліку інформації про надання медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях 

N 156/о 

165 

Акт огляду МСЕК по визначенню медичних показань для забезпечення інвалідів автомобілями 

N 156/о 

166 

Виписка з акта огляду МСЕК по визначенню медпоказань 

N 156-1/о 

167 

Довідка про результати огляду на встановлення медпоказань 

N 156-2/о 

168 

Журнал обліку протоколів засідань МСЕК по автотранспорту 

N 156-3/о 

169 

Акт огляду МСЕК 

N 157/о 

170 

Виписка з акта огляду МСЕК 

N 157-1/о 

171 

Висновок про час настання інвалідності 

N 157-2/о 

172 

Довідка про направлення інвалідів в будинок-інтернат 

N 157-3/о 

173 

Журнал обліку довідок МСЕК, виданих інвалідам 

N 157-4/о 

174 

Журнал протоколів засідань МСЕК 

N 157-5/о 

175 

Довідка про результати визначення ступеня втрати професійної працездатності 

N 158/о 

176 

Виписка з акта огляду МСЕК про результати визначення ступеня втрати 

N 158-1/о 

177 

Виписка з акта огляду МСЕК 

N 158-2/о 

178 

Статистичний талон експертного обстеження 

N 159/о 

179 

Статистичний талон N 2 

N 159-1/о 

180 

Індивідуальна програма реабілітації інваліда 

N 160/о 

181 

Журнал обліку індивідуальних програм 

N 160-1/о 

182 

Журнал обліку отримання і витрат довідок МСЕК 

N 160-2/о 

183 

Медико-експертна справа 

N 160-3/о 

184 

Журнал контролю виконання індивідуальних програм 

N 160-4/о 

185 

Направлення інваліда в лікувально-профілактичні заклади 

N 161/о 

186 

Повідомлення підприємству, організації про результати огляду МСЕК 

N 162/о 

187 

Журнал обліку медико-соціальних експертних справ, що надходять в обл. МСЕК 

N 163/о 

188 

Журнал обліку передачі медико-соціальних експертних справ 

N 163-1/о 

189 

Журнал обліку консультацій МСЕК 

N 164/о 

190 

Журнал обліку направлень в НДІ МСЕ 

N 164-1/о 

191 

Журнал реєстрації звернень громадян 

N 164-2/о 

192 

Журнал обліку направлень на МСЕК 

N 165/о 

193 

Журнал обліку продовження лікування по листку тимчасової непрацездатності 

N 166/о 

194 

Довідка про визнання неінвалідом 

N 167/о 

195 

Реєстраційна карта хворого з хронічною нирковою недостатністю (ХНН) та з трансплантованою ниркою (ТН) 

N 167/о 

196 

Висновок експерта (судово-медичної експертизи) 

N 170/о 

197 

Акт судово-медичного дослідження (обстеження) 

N 171/о 

198 

Висновок експерта 

N 172/о 

199 

Направлення в судово-медичну лабораторію 

N 178/о 

200 

Направлення на судово-гістологічне дослідження 

N 180/о 

201 

Журнал реєстрації трупів в судово-медичному морзі 

N 181/о 

202 

Журнал реєстрації осіб, які проходять обстеження у відділі експертизи потерпілих, звинувачених та інших осіб 

N 182/о 

203 

Журнал реєстрації комісійних судово-медичних експертиз за матеріалами слідчих і судових справ 

N 183/о 

204 

Журнал реєстрації експертиз (досліджень), речових доказів та документів у відд. 

N 184/о 

205 

Журнал реєстрації експертиз в судовому засіданні 

N 185/о 

206 

Висновок експерта (експертиза за матеріалами справи) 

N 188/о 

207 

Направлення на консультацію, рентген. обстеження до "Висновку експерта" 

N 189/о 

208 

Журнал реєстрації носильних речей, речових доказів, коштовностей, документів в судово-медичному морзі 

N 191/о 

209 

Етикетка на банку 

N 192/о 

210 

Направлення на аналіз 

N 200/о 

211 

Направлення на біохімічний аналіз крові, плазми, сироватки, сечі, спинномозкової рідини 

N 202/о 

212 

Цитологічне дослідження 

N 203/о 

213 

Направлення на мікробіологічне (бактеріологічне, вірусологічне, паразитологічне) дослідження 

N 204/о 

214 

Направлення на санітарно-мікробіологічне дослідження і результат санітарно-мікробіологічного дослідження 

N 205/о 

215 

Направлення для дослідження крові на пробу Кумбса і результат дослідження крові на пробу Кумбса 

N 206/о 

216 

Направлення для дослідження крові на резус-приналежність і резус-антитіла і результат дослідження крові на резус-приналежність і резус-антитіла 

N 207/о 

217 

Аналіз сім'яної рідини (сперматограма) 

N 208/о 

218 

Результат аналізу 

N 209/о 

219 

Результат мікробіологічного дослідження на МБТ (мікобактерії туберкульозу) 

N 209-1/о 

220 

Аналіз сечі загальний 

N 210/о 

221 

Аналіз сечі за Зимницьким 

N 211/о 

222 

Аналіз сечі за Нечипоренком 

N 212/о 

223 

Аналіз сечі на глюкозуричний профіль 

N 213/о 

224 

Аналіз сечі на активність а-амілази (діастаза) 

N 214/о 

225 

Цитоморфологічне дослідження 

N 215/о 

226 

Аналіз мокротиння 

N 216/о 

227 

Аналіз виділення із простати 

N 217/о 

228 

Аналіз виділення із сечостатевих органів 

N 218/о 

229 

Аналіз калу (копрограма) 

N 219/о 

230 

Аналіз калу на гельмінти та найпростіші 

N 220/о 

231 

Аналіз шлункового вмісту (фракційне дослідження) 

N 221/о 

232 

Аналіз дуоденального вмісту 

N 222/о 

233 

Аналіз спинномозкової рідини 

N 223/о 

234 

Клінічний аналіз крові 

N 224/о 

235 

Аналіз крові на гемоглобін, еритроцити, швидкість осідання еритроцитів, кольоровий показник, тромбоцити 

N 225/о 

236 

Аналіз пунктату кісткового мозку (мієлограма) 

N 227/о 

237 

Біохімічний аналіз крові 

N 228/о 

238 

Аналіз (білкові фракції сироватки крові (метод електрофорезу)) 

N 229/о 

239 

Імунологічне дослідження крові 

N 230/о 

240 

Аналіз крові на вміст глюкози натщесерце 

N 231/о 

241 

Аналіз крові (глікемічна крива після навантаження глюкозою, галактозою) 

N 232/о 

242 

Аналіз крові (імуноферментний аналіз) 

N 233/0 

243 

Аналіз на активність ферментів сироватки крові 

N 234/0 

244 

Аналіз крові на вміст гормонів, медіаторів і альфафетопротеїну 

N 235/0 

245 

Аналіз сечі на вміст гормонів і медіаторів 

N 236/0 

246 

Аналіз крові (показники системи згортання) 

N 237/0 

247 

Аналіз крові (показники системи згортання - скорочений варіант) 

N 238/0 

248 

Журнал реєстрації сироваток крові, які надходять в діагностичну лабораторію на ВІЛ-інфекцію 

N 239/0 

249 

Результат мікробіологічного дослідження і визначення чутливості виділених культур до хіміотерапевтичних препаратів 

N 240/0 

250 

Результат мікробіологічного дослідження і визначення чутливості виділених культур МБТ до антибактеріальних препаратів 

N 240-1/о 

251 

Аналіз крові на реакцію Васермана 

N 241/о 

252 

Аналіз крові (специфічні реакції на сифіліс) 

N 241-1/о 

253 

Серологічне дослідження крові на сифіліс 

N 241-2/о 

254 

Аналіз крові (реакція Відаля, Райта, Хеддльсона та інші) 

N 242/о 

255 

Аналіз крові на ревмопроби 

N 243/о 

256 

Аналіз крові на маркери вірусних гепатитів 

N 245/о 

257 

Направлення на дослідження зразків сироваток крові на ВІЛ-інфекцію 

N 246/о 

258 

Аналіз крові на токсоплазмоз (імуноферментний аналіз) 

N 248/о 

259 

Направлення на дослідження зразків сироваток крові на наявність антитіл до ВІЛ 

N 249/о 

260 

Журнал реєстрації аналізів і їх результатів 

N 250/о 

261 

Журнал реєстрації мікробіологічних та паразитологічних досліджень 

N 252/о 

262 

Робочий журнал мікробіологічних досліджень 

N 253/о 

263 

Журнал реєстрації досліджень і результатів визначення чутливості мікроорганізмів до хіміотерапевтичних препаратів 

N 254/о 

264 

Журнал реєстрації мікробіологічних досліджень на туберкульоз 

N 255/о 

265 

Журнал реєстрації виділених культур мікобактерій туберкульозу та результати визначення їх чутливості до антибактеріальних препаратів 

N 255-1/о 

266 

Журнал приготування і контролю поживних середовищ 

N 256/о 

267 

Журнал контролю роботи стерилізаторів повітряного, парового автоклаву 

N 257/о 

268 

Робочий журнал досліджень на стерильність 

N 258/о 

269 

Журнал реєстрації серологічних досліджень 

N 259/о 

270 

Журнал реєстрації серологічних досліджень (діагностика сифілісу) 

N 260/о 

271 

Листок щоденного обліку роботи лікаря-лаборанта, лаборанта 

N 261/о 

272 

Журнал обліку аналізів, зроблених в лабораторії 

N 262/о 

273 

Направлення на серологічне дослідження крові 

N 265/о 

274 

Направлення на дослідження крові (спинномозкової рідини) на РІБТ і РІФ 

N 266/о 

275 

Повідомлення про вагітну, в крові якої виявлені антитіла до ВІЛ 

N 501-1/о 

276 

Повідомлення про закінчення вагітності у ВІЛ-інфікованої жінки 

N 501-2/о 

277 

Повідомлення про взяття на облік дитини, народженої ВІЛ-інфікованою жінкою 

N 501-3/о 

278 

Повідомлення про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ 

N 502-3/о 

279 

Журнал обліку антиретровірусних препаратів в закладах охорони здоров'я 

N 510/о 

280 

Журнал обліку антиретровірусних препаратів у відділеннях і кабінетах закладів охорони здоров'я 

N 510-1/о 

281 

Листок непрацездатності 

  

282 

Рецепт (дорослий, дитячий) 

Ф-1 

283 

Рецепт (безкоштовно, оплата 50 %) 

Ф-2 

Начальник Центру
медичної статистики МОЗ України 

 
М. В. Голубчиков

© Медконсалтинг. Всі права захищено. 2011-2024.
м. Київ, проспект Берестейський 67, БЦ Bright, оф.304
тел.: +380 (44) 466-11-46
моб.: +380 (67) 796-11-36