Наші консультанти

Глухова Ольга Іванівна - кандидат хімічних наук, аудитор з сертифікації систем управління якістю .

Провідний аудитор органу з сертифікації «Quality Austria» за ISO 9001:2015 (сектора ЕАС: 38- охорона здоров'я, 13 - фармація, 12 - хімічна промисловість, 19.2 - медичні вироби, 03 - харчова продукція, 35.2 - аналіз і тестування. 37 - освіта ), аудитор «Quality Austria» по ISO 13485: 2003, аудитор «Quality Austria» по верифікації даних, заступник директора ТОВ «Quality Ukraine», провідний фахівець науково-методичного центру сертифікації персоналу ДП «Укрметртестстандарт», кандидат хімічних наук

АУДИТОРИ З СЕРТИФІКАЦІЇ. ЯК ЗРОБИТИ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР.

Шановні пані та панове!

Хочу обговорити з вами ряд важливих і непростих питань, які задають собі організації, установи, підприємства при виборі органу з сертифікації систем менеджменту і при узгодженні складу аудиторської групи:

- Хто такі аудитори з сертифікації систем менеджменту?

- Як має бути підтверджена їх компетентність?

- Як перевірити інформацію про статус фахівця, який позиціонує себе як аудитор? Як перевірити легітимність сертифікатів?

Відповіді на ці питання допоможуть підприємствам і організаціям не помилитися при виборі органу з сертифікації і при узгодженні складу аудиторської групи.

Я маю моральне право і технічну компетентність дати вам таку пораду, так як протягом майже 14 років (з 2002 по 2015 рік) очолювала науково-методичний центр сертифікації персоналу ДП «Укрметртестстандарт» - найбільший орган по сертифікації аудиторів в області систем менеджменту та оцінки відповідності продукції в Україні. Я і зараз є провідним фахівцем цього органу з сертифікації, членом атестаційної комісії - екзаменатором. Орган по сертифікації персоналу ДП «Укрметртестстандарт», без перебільшення - першопроходець в сфері сертифікації персоналу в національній системі технічного регулювання.

Науково-методичний центр сертифікації персоналу ДП «Укрметртестстандарт» протягом 9 років з 2005 по 2014 роки був акредитований повноправним членом Європейської кооперації з акредитації (ЕА) - Латвійським бюро акредитації (LATAK), а з 2007 року став членом Міжнародної асоціації сертифікованого персоналу - IPC . Так що білих плям в сфері європейських і міжнародних принципів і практики сертифікації персоналу також немає.

Дуже хотілося б захистити вас від потоків некоректної інформації, що заполонила ринок сертифікаційних послуг, застерегти від невірного вибору аудиторської групи.

Так хто ж такі аудитори.

Визначення цього терміну еволюціонує разом зі стандартами на системи менеджменту.

Відповідно до попереднього термінологічного словника - міжнародного стандарту ISO 9000: 2005, термін «аудитор» визначався як особа з виявленими особистими якостями і доведеною компетентністю, необхідними для проведення аудитів. З нього випливають ключові вимоги до аудиторів: особисті якості і компетентність (доведені знання і навички).

У новому міжнародному стандарті ISO 9000:2015 і стандарті ISO / IEC 17021-1 : 2015: аудитор - це особа, яка проводить аудит. Термін дещо спростився в порівнянні з попередньою версією, але одночасно його підсилено більш жорсткими вимогами до персоналу органу з сертифікації, безпосередньо введеними в стандарт ISO / IEC 17021-1: 2015, і вимогами, що підтримуються стандартами ISO / IEC TS 17021-2, ISO / IEC TS 17021- 2 і ISO / TS 22003.

Базовими вимоги до аудитора є:

1 Освіта (академічні вимоги до освіти)

2 Досвід (загальний досвід роботи і досвід роботи за обраною спеціальністю)

3 Спеціальна підготовка (навчання, аудиторська підготовка тощо)

4 Стажування (досвід проведення аудиту або досвід практичної роботи в обраній сфері діяльності)

5 Особисті якості (етичність, справедливість, правдивість; неупередженість; дипломатичність; спостережливість; сприйнятливість; різнобічність; наполегливість; рішучість; впевненість в собі).

6 Загальні знання та вміння в сфері якості та менеджменту.

7 Специфічні знання та вміння. (Процеси і продукція, включаючи послуги. Знання, які дозволяють аудитору зрозуміти технологічні аспекти системи, аудит якої проводять. У цій сфері треба мати знання та вміння в сфері: - термінології предметної області; - технічні характеристики процесів і продукції, в тому числі послуг; - процесах і практичної діяльності в конкретній галузі). На підставі цих спеціальних знань аудитору надається право проводити аудити систем менеджменту в певних секторах економіки. Наприклад, у сфері охорони здоров'я, освіти, машинобудування, харчової промисловості тощо. Ці сектори економіки позначаються в сертифікаті аудитора або в реєстрі аудиторів відповідним кодом сектора економіки (код EAC). Наприклад, 38 - охорона здоров'я, 37 - освіта, 18 - машинобудування, 03 - харчова промисловість тощо.

Як підтверджується компетентність аудиторів.

Одним з найбільш поширених засобів підтвердження компетентності аудиторів є сертифікація персоналу відповідно до міжнародного стандарту ISO / IEC 17024 органом з сертифікації персоналу.

Сертифікація персоналу в загальному випадку передбачає виконання наступних етапів робіт (на прикладі, органу сертифікації персоналу ДП «Укрметртестстандарт»):

- Прийом заявки на сертифікацію;

- Розгляд та аналіз документів, що додаються до заявки, і визначення форми перевірки і оцінки заявника;

- Формування атестаційної комісії органу з сертифікації персоналу;

- Формування тестів, екзаменаційних білетів для роботи атестаційної комісії;

- Перевірку і оцінку заявника атестаційною комісією органу з сертифікації персоналу;

- Ухвалення рішення атестаційною комісією про можливість підтвердження компетентності заявника

- Оформлення, реєстрація в реєстрі та видача сертифіката компетентності заявника;

- Нагляд за діяльністю сертифікованого персоналу.

Етапи сертифікації персоналу можуть варіюватися в різних органах по сертифікації персоналу і встановлюються ними в схемах сертифікації.

Результатом діяльності органу з сертифікації персоналу є підтвердження компетентності аудитора, документальним доказом якого є сертифікат аудитора і запис у відповідному реєстрі сертифікованого персоналу.

 В ISO / IEC 17021-1 : 2015 також міститься приклад блок-схеми процесу визначення і підтримання компетентності аудиторів, і критерії для оцінки компетентності персоналу органу з сертифікації. Орган по сертифікації систем менеджменту, хоча і з меншим ступенем незалежності, ніж орган по сертифікації персоналу проводить оцінку компетентності своїх фахівців і веде облік доказів (наприклад, реєстр сертифікатів) цієї компетентності.

Як перевірити інформацію про статус фахівця, який позиціонує себе як аудитор? Як перевірити легітимність сертифікатів?

Найпростіший шлях - через реєстр органів з сертифікації персоналу або реєстр аудиторів відповідного органу з сертифікації систем менеджменту.

Реєстр є джерелом офіційної інформації про сертифікований персонал.

Органи з сертифікації персоналу застосовують різну практику ведення реєстрів сертифікованого персоналу,  в тому числі і в частині можливості отримання доступу різним зацікавленим сторонам до даних реєстру.

Є реєстри, які абсолютно відкриті, тобто публікується інформація про аудиторів, їх сертифікати і терміни дії сертифікатів.

Є реєстри з частковим доступом. Коли на сайті органу з сертифікації можна отримати інформацію про те, що якийсь фахівець є аудитором цього органу з сертифікації. Це ж підтверджується і сертифікатом аудитора, який видано органом. Більш детальну інформацію про свій статус аудитор може продемонструвати замовникові аудиту, використовуючи наявні у нього додаткові можливості (логіни та паролі) для входу в інформаційну систему органу з сертифікації. І тоді замовник в режимі on-line може побачити:

 

- Стандарти на системи менеджменту, які закріплені за аудитором;

- Статус - провідний аудитор або просто аудитор;

- Сектора економіки, що позначаються в сертифікаті аудитора або в реєстрі аудиторів відповідним кодом сектора економіки (код EAC);

- та іншу інформацію.

Наприклад на сайті Quality Austria кожен зацікавлений в проведенні аудиту системи менеджменту пройшовши за посиланням:  www.qualityaustria.com/index.php?id=799&L=1 , може сам переконатись в статусі будь-якого аудитора. В пошук досить ввести прізвище та ім'я (наприклад, Glukhova Olga) і система знайде будь-якого з внесених до реєстру аудиторів.

Мінусами такого пошуку є: система знаходить тільки аудитора, але не зазначає, по якому виду стандартів аудитор; не зазначає коди ЕАС і подробиці, наприклад, статус - провідний аудитор або аудитор.

Але, як я вже писала, аудитор може продемонструвати замовникові аудиту, використовуючи свої можливості (логіни та паролі) для входу в інформаційну систему органу з сертифікації, інформацію про свій статус. І тоді замовник в режимі on-line може побачити повну інформацію про аудитора. Як наприклад ту, що наведена нижче (витяг з бази Quality Austria про статус аудитора Глухової Ольги)

Є закриті реєстри, інформацію про дані яких можна отримати тільки за запитом. Наприклад, реєстр органу з сертифікації персоналу ДП «Укрметртестстандарт» не публікується, але зацікавленим сторонам в рамках чинного правового поля завжди буде надана необхідна інформація про статус фахівця, який позиціонує себе як аудитора, і підтверджена легітимність сертифікатів.

НА ЗАВЕРШЕННЯ ще одна невелика порада - обирайте орган з сертифікації та аудиторську групу так як Ви обираєте будь-якого постачальника послуг, керуючись вказівками п. 7.4. ISO 9001: 2008 або п. 8 .4 ISO 9001: 2015 щодо критеріїв оцінки, вибору, моніторингу результатів діяльності, а також повторної оцінки зовнішніх постачальників. Тоді ризики вибору недобросовісних або некомпетентних аудиторів будуть мінімізовані.

 

СПОДІВАЮСЬ, ЩО РОЗГЛЯНУТІ ПИТАННЯ ДОПОМОЖУТЬ ВАМ

ЗРОБИТИ ПРАВИЛЬНИЙ ВИБІР АУДИТОРСЬКИЙ ГРУПИ


© Медконсалтинг. Всі права захищено. 2011-2024.
м. Київ, проспект Берестейський 67, БЦ Bright, оф.304
тел.: +380 (44) 466-11-46
моб.: +380 (67) 796-11-36