АКРЕДИТАЦІЯ медичних закладів

Акредитація закладу охорони здоров’я  - це офіційне визнання наявності у закладі охорони здоров’я умов для якісного, своєчасного, певного рівня медичного обслуговування населення, дотримання ним стандартів у сфері охорони здоров’я, відповідності медичних (фармацевтичних) працівників єдиним кваліфікаційним вимогам.

Акредитація є добровільною для всіх медичних установ системи охорони здоров'я незалежно від форми власності.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 15 липня 1997 року № 765 "Про затвердження Порядку державної акредитації закладу охорони здоров'я" (зі змінами) для проходження акредитації установа подає документи до акредитаційної комісії, яка у двомісячний термін   здійснює розгляд поданих закладом документів та формує експертні групи для проведення оцінки відповідності закладу стандартам акредитації .

Для проходження державної акредитації установою подаються наступні документи:

  1. Заява про проведення державної акредитації (завантажити зразок);
  2. Копія положення (статуту) закладу охорони здоров'я, засвідчена нотаріально (крім статуту, що оприлюднений на порталі електронних сервісів)
  3. Копія свідоцтва на право власності або договору аренди приміщень, інші документи на право користування, в тому числі обладнанням, необхідним для надання лікувально-профілактичної допомоги, засвідчені в установленому порядку; 
  4. Затверджена структура закладу охорони здоров'я;
  5. Звіт про медичні кадри (за формою, затвердженою МОЗ);
  6.  Результати аналізу діяльності закладу щодо якості медичної допомоги та критерії її оцінки;

Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14.03.2011 № 142 «Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров’я» (зі змінами та доповненнями) (далі - Наказ) затверджено стандарти державної акредитації лікувально-профілактичних закладів(завантажити стандарти).

Відповідно до Наказу Стандарти державної акредитації лікувально-профілактичних закладів (далі – Стандарти) – це вимоги до процесу, умов та результатів медико-санітарної допомоги у лікувально-профілактичному закладі.

Оцінці підлягають  тільки ті стандарти, які відповідають профілю закладу та виду лікувально-профілактичної допомоги, що надається закладом. Тобто, якщо проводиться акредитація медичного центру стоматологічного профілю, то оцінка за такими розділами, як, наприклад, «медико-генетична служба» чи «комбустіологічна служба» не проводиться.

На основі Стандартів проводиться експертиза відповідності закладу будь-якої форми власності встановленим критеріям шляхом оцінювання досягнення стандартів по кожному пункту/підпункту, що здійснюється за бальним принципом.

За дотримання кожного з стандартів закладу нараховуються бали: від 1 до 30 балів в залежності від стандарту. Результати проведеної оцінки вносяться до експертного висновку про відповідність закладу стандартам державної акредитації, та у відсотках вираховується співвідношення набраної закладом суми до максимально можливої суми балів при оцінюванні досягнення стандартів. Згідно з набраним відсотковим критерієм відповідна акредитаційна комісія приймає рішення щодо віднесення закладу до відповідної категорії (друга, перша, вища) або про відмову в цьому.

Якщо підготовка документів до акредитації у Вас викликає труднощі - співробітники компанії МЕДКОНСАЛТИНГ допоможуть Вам в їх розробці. Також ми проводимо навчальні тренінги з персоналом перед акредитацією і, за бажанням Клієнта, присутні при роботі акредитаційної комісії у Вашому медичному центрі.

© Медконсалтинг. Всі права захищено. 2011-2024.
м. Київ, проспект Берестейський 67, БЦ Bright, оф.304
тел.: +380 (44) 466-11-46
моб.: +380 (67) 796-11-36