Ліцензія на наркотики

Ліцензійні умови провадження господарської діяльності зі зберігання, перевезення, придбання, реалізації (відпуску), використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затверджені постановою КМУ від 06.04.2016 № 282.

Для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів здобувач має подати до органу ліцензування:

  • заяву про отримання ліцензії. 
  • копію освітнього документу, що підтверджує професійну придатність керівника юридичної особи або керівника відповідного підрозділу юридичної особи, фізичної особи - підприємця, яка має ліцензію на провадження медичної або ветеринарної практики, для зайняття діяльністю з обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що ліцензується
  • довідку відповідного державного або комунального закладу охорони здоров’я про відсутність у працівників, які за своїми службовими обов’язками отримують (чи мають) доступ безпосередньо до наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, психічних розладів, пов’язаних із зловживанням алкогольними напоями, наркотичними засобами чи психотропними речовинами,
  • відомості про стан матеріально­технічної бази суб’єкта господарювання, наявність персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня. Сторінки відомостей нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою суб’єкта господарювання (за наявності); завантажити форму відомостей
  • опис документів, що подаються для одержання ліцензії.

Документи подаються за адресою:
03115, м. Київ, пр. Перемоги, 120 А
тел/факс: тел: (044)422-55-87

Компанія Медконсалтинг має великий  досвід щодо отримання ліцензії на наркотичні засоби для медични установ. Якщо у Вас виникли питання, будь-ласка, звяжіться з нами. 

© Медконсалтинг. Всі права захищено. 2011-2024.
м. Київ, проспект Берестейський 67, БЦ Bright, оф.304
тел.: +380 (44) 466-11-46
моб.: +380 (67) 796-11-36