Питання-відповідь

Компанія залишає за собою право вибірково відповідати та публікувати відповіді на питання.

Скажіть, будь ласка, чи може суб'єкт господарювання з однією власною назвою відкривати заклад охорони здоров'я з іншою назвою? До прикладу, чи може ТзОВ "Ластівка" відкрити Медичний центр "Барвінок"?

Так  заклад охорони здоров'я може мати власну назву, принаймні це не заборонено жодним нормативно-правовим актом , але це має бути чітко відображено у внутрішніх документах закладу, зокрема у положенні про заклад охорони здоров'я. Крім того, задля уникнення непорозумінь та розбіжностей у дозвільних документах, в яких, як правило, зазначається саме найменування юридичної особи, радимо викласти назву закладу охорони здоров'я таким чином: Медичний центр «Барвінок» ТзОВ «Ластівка».

В якому норматиному документі передбачено перелік документів для подання заяви до сєс для отримання висновку і подання документів на ліцензію проведення медичної практики?

Перелік документів для отримання ліцензії на медичну практику встановлений Постановою КМУ № 756 від 04.07.2001 «Про затвердження переліку документів, які додаються до заяви про видачу ліцензії для окремого виду господарської діяльності». Відповідно до п. 20 цієї постанови, для отримання ліцензії на медичну практику подається засвідчена в установленому порядку копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи, видана за місцем провадження діяльності, про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних норм і правил щодо здійснення медичної практики; відомості за підписом заявника - суб'єкта господарювання (за формою, встановленою ліцензійними умовами) про: стан матеріально-технічної бази, необхідної для провадження відповідного виду господарської діяльності; наявність нормативно-правових документів, у тому числі нормативних документів з питань стандартизації, необхідних для провадження відповідного виду господарської діяльності; персоналу із зазначенням його освітнього і кваліфікаційного рівня та стажу роботи за спеціальністю, необхідного для провадження відповідного виду господарської діяльності. Детальніше про отримання ліцензію на медичну практику  можна подивитися  на відповідній сторінці нашого сайту.

Перелік документів для отримання висновку СЕС краще з’ясувати в дозвільному центрі або органах СЕС за Вашим місцезнаходженням, оскільки перелік документів може відрізнятися залежно від виду діяльності який Ви плануєте проводити, типу приміщення тощо. Як правило, подаються:

  • Документи, що посвідчують право власності чи користування приміщеннями.
  • Проектна документація.
  • Паспорти вентиляційних систем.
  • Висновки державної санітарно-епідеміологічної експертизи на будівельні, оздоблювальні матеріали, якщо приміщення підлягали переплануванню (реконструкції)
  • Протоколи лабораторних та інструментальних досліджень.
  • Інші відомості, необхідні для оцінки можливого негативного впливу продукції на здоров'я людини.
Які звіти та куди повинна подавати фізична особа-підприємець, яка займається медичною практикою на підставі отриманої ліцензії?

Перелік обліково-звітних форм залежить від спеціальності, за якою Ви здійснюєте медичну практику.

Даний перелік повинен був бути вказаний Вами в документах, які Ви подавали на отримання ліцензії на медичну практику (довідка МТБ або Відомості).

Хто може очолювати поліклініку - головний лікар чи завідувач, медико-санітарну частину підприємства - головний лікар чи завідувач?

Відповідь на це питання Ви можете знайти на нашому сайті, в розділі "Про нас" - "Наші публікації", стаття в журналі «Практика управління медичним закладом» №4/2012.

Чи є форма мед.карточки, затверджена МОЗ, обов'язковою для приватного мед.центру вузького профіля?

Форма 025/о використовується в усіх амбулаторно-поліклінічних закладах, незалежно від форми власності.

© Медконсалтинг. Всі права захищено. 2011-2024.
м. Київ, проспект Берестейський 67, БЦ Bright, оф.304
тел.: +380 (44) 466-11-46
моб.: +380 (67) 796-11-36