Питання-відповідь

Компанія залишає за собою право вибірково відповідати та публікувати відповіді на питання.

Чи має право лікар-стоматолог наймати на роботу зубного лікаря і на яких правах?

Відповідно до п.2.10 Ліцензійних умов провадження медичної практики: «2.10. Фізична особа - підприємець має право прийому на роботу лікарів (провізорів) за наявності у фізичної особи - підприємця вищої кваліфікаційної категорії із заявленої спеціальності.

Прийом на роботу лікарів (провізорів) здійснюється за спеціальністю фізичної особи - підприємця, а молодших спеціалістів з медичною та фармацевтичною освітою - різного профілю.»

Спеціальність «зубний лікар» відноситься до спеціальностей молодших спеціалістів з медичною освітою.

Однак слід зазначити, що, відповідно до Наказу МОЗ України від 23.11.07 № 742, такої спеціальності вже не існує і при наступній атестації будуть видані документи за спеціальністю «стоматологія».

Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, чи підлягає акредитації відомчий медпункт?

Акредитації підлягають всі медичні установи, незалежно від форми власності та відомчого підпорядкування.

Порядок проходження акредитації регламентований Постановою КМ України від 15.07.1997 р. № 765.

Як дізнатися план перевірок дотримання ліцензійних умов провадження медичної практики на 2 кв. 2013 року?

План перевірок МОЗ України на поточний квартал, як правило, розміщується на сайті МОЗ України в другій-третій декаді першого місяця кварталу.

Ознайомитися з планом перевірок на 2 кв. 2013 р. Ви зможете і на нашому сайті після його опублікування.

Добрий день, підкажіть, будь ласка, я зубний лікар, займаюся приватною практикою, чи має право стоматолог орендувати у мене частково приміщення, які документи для цього потрібно йому оформляти?

Лікар-стоматолог має право орендувати у Вас приміщення, підписавши договір оренди. Головне, щоб в договорі чітко були прописані питання, наприклад, спільного використання деяких приміщень (наприклад, с/в, коридор тощо), часу використання (якщо це буде не постійно) тощо. Для здійснення медичної практики даний лікар-стоматолог повинен буде підготувати пакет документів та отримати ліцензію (на дане приміщення).

Нас вчили, що проводити рентгенологічні дослідження вагітним жінкам категорично забороняється. На практиці ж виходить навпаки. Питання: чи існує наказ МОЗ України, що забороняє дані дослідження?

Відповідно до п. 6.16-6.18 Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 4 червня 2007 року N 294 "Про затвердження Державних санітарних правил і норм "Гігієнічні вимоги до влаштування та експлуатації рентгенівських кабінетів і проведення рентгенологічних процедур" вагітним жінкам рентгенологічне дослідження виконують тільки за клінічними показаннями.

Дослідження проводять у другій половині вагітності, за винятком випадків, коли вирішується питання про переривання вагітності, чи за необхідності надання невідкладної медичної допомоги. При підозрі на вагітність питання про допустимість і необхідність рентгенологічного дослідження вирішують, виходячи з припущення, що вагітність існує. 

Вагітним жінкам забороняється проводити профілактичне рентгенологічне обстеження та рентгенотерапію. Вагітних жінок забороняється залучати до участі в рентгенологічних дослідженнях (підтримки дитини чи тяжкохворого родича).

Рентгенологічні дослідження вагітних жінок необхідно проводити з використанням усіх можливих засобів захисту. Середня еквівалентна доза зовнішнього локального опромінення шкіри в нижній частині живота за будь-які два послідовні місяці невиявленої вагітності не повинна перевищувати 2 мЗв. За наявності вагітності ця доза не повинна перевищувати 2 мЗв за весь період вагітності. У разі отримання плодом дози, що перевищує 100 мЗв, лікар зобов'язаний попередити пацієнтку про можливі наслідки.

© Медконсалтинг. Всі права захищено. 2011-2024.
м. Київ, проспект Берестейський 67, БЦ Bright, оф.304
тел.: +380 (44) 466-11-46
моб.: +380 (67) 796-11-36