Питання-відповідь

Компанія залишає за собою право вибірково відповідати та публікувати відповіді на питання.

Чи може медична сестра із спеціальністю "сестринська справа" працювати фельдшером в амбулаторії або у фельдшерському пункті? Які є нормативні документи по цьому питанню?

На жаль, Довідник професій № 78, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29 березня 2002 р. N 117, встановлює наступні вимоги до фельдшера: неповна вища освіта (молодший спеціаліст) за напрямом підготовки "Медицина", спеціальністю "Лікувальна справа". Отже, фахівець зі спеціальністю «сестринська справа» не може обіймати посаду фельдшера.

Чи обов'язкова атестація та проходження курсів лікарям УЗД пенсіонерам, що працюють в приватних клініках?

Згідно з наказом МОЗ України "Про подальше вдосконалення атестації лікарів" від 19 грудня 1997 року № 359, всі лікарі обов'язково проходять атестацію кожні 5 років.

Виключення тільки одне: від атестації на підтвердження кваліфікаційної категорії звільняються вагітні жінки та особи, що знаходяться у відпустці по догляду за дитиною. Строк їх чергової атестації відповідно переноситься.

У випадку виробничої необхідності або з інших об'єктивних причин строк атестації лікарів на підтвердження кваліфікаційної категорії може бути перенесений наказом по органу охорони здоров'я, де повинен атестуватися лікар, на строк не більше одного року.

Лікарі пенсійного віку проходять атестацію в такому ж порядку, як і решта лікарів. Якщо лікар має вищу кваліфікаційну категорію, то як правило, йому не потрібно проходити ПАЦ перед атестацією, якщо до його роботи немає зауважень.

Форма власності установи охорони здоров'я, в якій працює лікар, значення не має.

Здрастуйте. Підкажіть, будь-ласка, якщо керівником медустанови був директор, чи можна затвердити нову редакцію "Положення про мед. заклад", змінити штатний розклад та ввести посаду головного лікаря та чи треба про це повідомляти ліцензійний комітет. Дякую заздалегідь.

Судячи з Вашого листа,  в Вашому закладі змінився керівник, і тепер є потреба ввести  до штатного розпису посаду «головний лікар», що буде керівником закладу охорони здоров’я.  У відповідності до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 78 (Охорона здоров’я) керівник закладу охорони здоров'я  має відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

- повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина";

- проходження інтернатури за однією зі спеціальностей медичного профілю з наступною спеціалізацією з "Організації і управління охороною здоров'я". Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо);

- наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності.

Назва посади керівника закладу охорони здоров'я  може бути як «директор», так і  «головний лікар». Головне, щоб особа, яка займає цю посаду, відповідала єдиним кваліфікаційним вимогам,  що встановлюються  центральним органом виконавчої влади у сфері охорони здоров'я, тобто Міністерством охорони здоров'я.

Якщо Ви таки маєте потребу ввести посаду Головного лікаря (замість директора або разом з директором), то Вам дійсно необхідно внести зміни до штатного розпису, затвердити Положення про заклад охорони здоров’я в новій редакції і повідомити про це МОЗ України листом, до якого додати нотаріально завірені копії документів, що підтверджують відповідність нового керівника закладу кваліфікаційним вимогам.

Чи має право працювати лікарем-лаборантом людина з дипломом біолога (вища немедична освіта) і має при цьому спеціалізацію за фахом?

Відповідно до цілого ряду роз’яснень Міністерства охорони здоров'я України, зокрема листа від 22.07.08 № 11-02-13/21, в лабораторних підрозділах закладів охорони здоров'я рекомендується:

- на посади біологів призначати спеціалістів з вищою немедичною освітою за спеціальностями «Біологія», «Генетика», «Мікробіологія-вірусологія».

- на посади біохіміків призначати спеціалістів з вищою немедичною освітою за спеціальністю «Біохімія».

- на посади бактеріологів призначати спеціалістів з вищою немедичною освітою за спеціальністю «Біологія», «Мікробіологія-вірусологія».

- на посади мікробіологів призначати спеціалістів з вищою немедичною освітою за спеціальністю «Біологія», «Мікробіологія-вірусологія».    

Крім того, Довідник професій № 78 встановлює наступні вимоги до посади «лікар-лаборант»: повна вища освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки "Медицина". Спеціалізація за однією зі спеціальностей медичного профілю. Проходження інтернатури за спеціальністю "Лабораторна діагностика" з наступною спеціалізацією з "Клінічної лабораторної діагностики".

Отже, особа з вищої немедичною освітою може бути призначена на посаду біолога, біохіміка, бактеріолога тощо в залежності від її спеціалізації.

Чи можливо офіційно надавати послугу "Платні пологи" в Україні на базі діючого державного пологового будинку?

Надання платних медичних послуг державними та комунальними медичними закладами є досить проблемним питанням в Україні. Вичерпний перелік цих послуг встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 17.09.96 № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих медичних закладах освіти» . 

На виконання цієї постанови Міністерством охорони здоров’я України спільно з Міністерством фінансів України було розроблено наказ від 18.12.97 № 358/273 «Про затвердження Порядку надання платних послуг у державних (комунальних) закладах, установах охорони здоров'я незалежно від підпорядкування та одержання добровільної компенсації від хворих», який встановлював не тільки процедуру надання медичних послуг, а й порядок встановлення цін на них.

Проте у зв’язку з рішенням Конституційного Суду України від 25.11.98N 15-рп/98 спільним наказом МОЗ та Мінфіну від 17.03.99 № 63/69 було скасовано вищезазначений наказ.

Тому порядок надання платних послуг у державних (комунальних) закладах, установах охорони здоров'я на сьогодні залишається законодавчо не врегульованим.

© Медконсалтинг. Всі права захищено. 2011-2022.
м. Київ, проспект Перемоги 67, БЦ Bright, оф.304
тел.: +380 (44) 466-11-46
моб.: +380 (67) 796-11-36